Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Tlf: 0045 7670 9999 

CVR: 29080852

BogShop

Uden Bevidsthed er der ingen liv - heller ikke i en sten   -   Og den største synd - er tvivl.

Hver enkelt af mine bøger, omhandler udelukkende min Bevidstheds, direkte erkendelsers virkelighed, helt unikke /enestående /ånd /virkeligheders beretning.

Bogens forside /ilustrering, viser den verden der beskrives /omtales i bogens mange og mangeartede sekvendsers virkelighed. Altid berettende hvad jeg har været erkendende, formå at videregive, fra nogen af ånds verdens, uendelig mange bevidstheder, udelukkende /direkte om JKF kontakt /indsigt /formåen.

Direkte beretter om, min livs virkelighed, her på jor - direkte erkendelser.

Jens Kristian Frederiksen

JKF@LivsVejledning.dk

Hver bog er skabt /formet af:

​Forfatter: Jens Kristian Frederiksen

Bogforlag: LivsVejledning

Redaktør: JKF

Tekst tilretter: JKF

Illustration: JKF

Opstilling: JKF

Foto /illustrering: JKF

Korrektur: På tekstens virkeligheds fremførendes præmisser, er ikke muligt, grundet helt nødvendige ånd /energi /frigørelse - i tekstens mangeartede fremførende.

​Hver enkelt bogs mange sekvenser, er kommende igennem ånds budskaber, til JKF, over tid [nogen gange flere år] skrevet som modtaget, erkendt, givet. Altid omhandlende min egen gennemlevet, igennem Bevidstologi to vejs kommunikation, beskrivende hvor, hvordan, hvorledes, frigivent, brugs forståelse - undervejs.

Hver enkelt bog, tagende altid  udgang i JKF åndens bevidstheds, helt konkret virkelighed, for /til /om livet, som menneske på jor, meget anderledes muligheder, end dengang derude i rummet.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Tlf: 0045 7670 9999  |  CVR: 29080852