Mob: ​​​+4​​​5 7670 9999

Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Mob: +45 7670 9999 

CVR: 29080852

JKF-Kursers Virkeligheds verden

I min kursussers Bevidstlogis verden, er der ikke nogen som skal udenadlæres /vedligeholdes /skema mæssigt følges. Erkendelsen herafs egen virkelighed, sker ganske automatisk - undervejs. Derfor har jeg heller ikke skrivet lærebøger herom, for forandringen sker i dit indre erkendelses verfden undervejs, skabende af Svane Energien, og  Bevidstlogiens formåen.

Det jeg foretager mig, er i direkte forbindelse med bevidsthederne der befindende sig, over Det Hvide Broderskab og her igennem handler det ganske enkelt om, erkendelse og indsigterne. Enhver form for erkendelse, er skeende, når du under kyndig vejledning, bliver guidet i, hvordan du tager kontakt, til din egen energi, der herunder og igennem bliver til rådighed, for /i dig.

Hertil er der ingen fysiske sandheder, du skal kende og ingen dogmer, du skal godtage, men ganske enkelt stillende dig til rådighed, med din fulde opmærksomhed. Villig til at hente /modtage /godtage di oplevede faktaers og erkendte informationerne, der kommer til dig, skeende i dit inder bevidstheds virkeligheds verden.

Denne - din egen erkendelserne, som du modtager, vil brede sig til alle områder, af det der er dig, i din indre tilværelses  virkelighed. Herunder er det ikke muligt, at lade som om, det modtagende, ikke er sandt - for og i dig. Derfor vil det, at arbejde med åndens energi og erkendelserne, for dig værende en livslangt forandrings erkendelse og erfaring proces /direkte virkende.

At dele disse erfaring /lærring, med andre ånds forstående, og høre hvordan de brugsgør energien, vil højne din forståelse og erkendelse af, hvordan energien arbejder. Dette vil give dig en meget stor forskel /indsigt.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Mob: +45 7670 9999  |  CVR: 29080852