Mob: ​​​+4​​​5 7670 9999

Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Mob: +45 7670 9999 

CVR: 29080852

Kursuset - Formåen

Det JKF i kursus sammenhæng er foretagende sig, er konstant at videre udviklende sig, siden Januar 1989. Derfor kan du, direkte erkende /konstater, også for dig, at der er sket en stor udvikling, i din egen indre.

Det jeg er foretagende mig, er altid baseret på Bevidstelogi, Ånds kraften og ikke mindst Svane Energiens formåen, der hver for sig, rummer og er skabt af åndens virkeligheds verden, for selve livet, på jor, ikke at forveksles med dens helt konkret, fysiske /materielles formåen.

Al min aktivitet, er altid skabt og direkte frigivende, af bevidstheder der er over Det Hvide Broderskab, for det er  herfra at "sanhederne" frigives /kommer fra, til messesket - på jor.

Dine direkte erkendelser heraf, vil altid opleves umiddelbart sand, og er derfor altid brugsgørende sig selv, og aldrig direkte konfliktende, med andet eller fordoms indlært.

I øvrigt, den etiske moralske oplevelse, kan ikke skemalægges, eller direkte nedskrives, fordi disse fakta er altid opstående, ud fra egen virkelighed, og derfor altid vil være en del af menneskets, egen indre erkendelse /virkeligheder.

Intet i min virke skal huskes, gen op trænes, brugsformes, vedligeholdes, skemalægges eller slavisk følges.

JKF-Kursuser vel altid være fungerende, også mange år efter, fordi dette er fremkommende og skabt, ud fra dit egen gennemlevet livs virkeligheds behov.

Kun filosofien, kan rumme livet virkeligheders totale storhed, herunder /igennem videregivende dettes optimale forståelse, for og til fremtidens brugsgørelse heraf.

JKF formåens virkeligheds erkendelser, er opbygget /fremkommende, over den filosofiske virkeligheders, direkte erkendelse, og vil derfor altid være brugbar, for og i dig.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Mob: +45 7670 9999  |  CVR: 29080852