Mob: ​​​+4​​​5 7670 9999

Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Mob: +45 7670 9999 

CVR: 29080852

Kursuset - Formåen

Det JKF, i kursus sammenhæng, er foretagende sig, er konstant, at videre udviklende sig, skeende siden Januar 1989. Derfor kan der direkte erkende /konstater, også for dig, er og vil sket en stor udvikling, i egen indre.

Det jeg er foretagende mig, er altid baseret på Bevidstologi, Ånds kraften og ikke mindst Svane Energiens formåen, der hver for sig rummer, og er skabt af åndens virkeligheds verden, for selve livet, på jor, ikke at forveksles med dettes helt konkret, fysiske /materielles formåen.

Al min aktivitet, er altid skabt og direkte frigivende, af bevidstheder, der også er kommende, fra /over Det Hvide Broderskab, for det er  herfra at "sandhederne" frigives /kommer fra, til hver enkelt messesket - på jor.

Dine direkte erkendelser heraf, vil altid opleves umiddelbart sand, og er derfor brugsgørende sig selv, og aldrig direkte konfliktende, med andet eller fordoms indlært.

I øvrigt, den etiske moralske oplevelse, kan ikke skemalægges, eller direkte nedskrives, fordi disse fakta er altid opstående, ud fra egen virkelighed, og derfor altid vil være en del af menneskets, egen indre erkendelse /virkeligheder.

Intet i min virke skal huskes, gen op trænes, brugsformes, vedligeholdes, skemalægges eller slavisk følges.

JKF-Kursuser vel altid være fungerende, også mange år efter, fordi det er fremkommende og skabt, ud fra dit egen gennemlevet livs virkeligheds behov.

Kun filosofien, kan rumme livet virkeligheders totale storhed, herunder /igennem videregivende dettes optimale forståelse, for og til fremtidens brugs gørelse heraf.

JKF formåens virkeligheds erkendelser, er opbygget /fremkommende, over den filosofiske virkeligheds, direkte erkendelse, og vil derfor altid være brugbar, for og i dig.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Mob: +45 7670 9999  |  CVR: 29080852