Mob: ​​​+4​​​5 7670 9999

Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Mob: +45 7670 9999 

CVR: 29080852

Kursistens - Opnående

Hver enkelt deltager, vil altid værende opbyggende, sin helt egen /individuel formåen /erkendelse udførsels. 

Der er fortløbende, generel og individuel supervision, der meget ofte er direkte påpegende konsekvens, af ikke korrekte ord /sætning, i forhold til meningen, i det sagte. Dette er af uendelig stor betydning, for din indres erkendelse og ikke mindst, din helt konkrete brugs form - her af.

Det er iøvrigt altid, i "krise" at JKF indsigt skaber dig den filosofiens virkeligheders verdens storhed, bærende af den konkrete sandhed, af det skabtes forløsning.
​JKF-Kurser, giver ganske enkelt, over tid, svar på det, dit indre har bedt om, igennem oceaner af den tid, du har været bevidsthed, her på jor /derude i intetheden. Herigennem kommer du efterfølgende til at agere - som det du ånds næssigt, er og kan være formående.

Direkte, at kunne være kontaktende, "gudernes" verden, og her igennem direkte ånds næssigt uføre, herunder enda direkte hentende det, du ikke troede muligt.

Altid - at turde stå ved dig selv, sigende Ja eller Nej, fordi du mener det.

Aldrig mere værende nødt til at skulle træffe - uerkendte valg, men altid vidende, hvad du er /vil /kan.

Det kræver ikke engang, at du skal være "asket" eller leve i "cølibat," for at kunne konstatere, at din helt individuelle indvielse - sker herigennem.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Mob: +45 7670 9999  |  CVR: 29080852