Mob: ​​​+4​​​5 7670 9999

Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Mob: +45 7670 9999 

CVR: 29080852

Om BogShoppens Bøger

Uden Bevidsthed - er der ingen liv - heller ikke i en sten, planter eller noget som helst andet.

Den største synd - er tvivl.

Hver enkelt af mine bøger, omhandler udelukkende min bevidstheds iagttagelsers, og direkte erkendte virkelighed og metafysisk beretninger.

Erkendelses biled herom. Hvordan vil du fysisk korrekt kunne beskrive /sandsynligøre, en virkeligt vellykket sex oplevelse, til en der aldrig, har oplevet noget sådan.

Bøgernes forside er egne optagelse, der for det meste er visende, den verden bogen er berettende om og omtales /beskrives, i mangeartede sekvenser /virkelighed. Bogens tekster, er altid berettende om hvad og hvordan JKF, over tid, har været erkendende, og formående at videregive. Kommende fra nogen af ånds verdens, uendelig mange og mangeartede bevidstheder. Altid og udelukkende /direkte berettende, om JKF kontakt /indsigt /formåens virkeligheds verden.

Altid direkte og udelukkende beretter, om JKF livs virkelighed og erkendelser, her på jor og derudefra "intetheden".

Jens Kristian Frederiksen

Årgang 1943

JKF@LivsVejledning.dk

Hver bog er skabt /formet af,

​Skribent: Jens Kristian Frederiksen

Bogforlag: LivsVejledning

Redaktør: JKF

Tekst til-retter: JKF

Illustration: JKF

Opstilling: JKF

Foto /illustrering: JKF

Korrektur: På tekstens virkeligheds fremførendes præmisser, er ikke muligt, grundet helt nødvendige ånd /energi /frigørelse - til og i tekstens mangeartede fremførelse.

Hver enkelt bogs

mange sekvenser, er kommende igennem ånds budskab, til JKF, over tid, [ofte tagende mange år] skrevet som modtaget og erkendt, i processen. Altid omhandlende JKF egen gennemlevet, igennem Bevidstologiens - to vejs kommunikation, og herudfra beskrivende /gengivende hvor, hvordan, hvorledes, brugs forstående, af den virkelighed, som JKF direkte har modtog - bogens sekvenser - herom.

Hver enkelt bog, tager altid udgang i JKF åndens bevidstheds, helt konkret virkelighed, for /til /om livet, som menneske på jordens, meget anderledes muligheder, end dengang - derude i rummet.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Mob: +45 7670 9999  |  CVR: 29080852