Mob: ​​​+4​​​5 7670 9999

Bakke-Gaarden

​Middelfartvej 71, Baaring By

5466 Asperup​

Mob: +45 7670 9999 

CVR: 29080852

Om BogShoppens Bøger

Uden Bevidsthed - er der ingen liv - heller ikke i en sten, planter eller noget som helst andet.

Den største synd - er tvivl.

Hver enkelt af mine bøger, omhandler udelukkende min bevidstheds iagttagelsers, og direkte erkendte virkelighed og metafysisk beretninger.

Erkendelses biled herom. Hvordan vil du fysisk korrekt kunne beskrive /sandsynligøre, en virkeligt vellykket sex oplevelse, til en der aldrig, har oplevet noget sådan.

Bøgernes forside er egne optagelse, der for det meste er visende, den verden bogen er berettende om /beskrives /omtales, i bogens mange og mangeartede sekvenser /virkeligheder. Bogens tekster, er altid berettende om hvad JKF, over tid, har været erkendende, og formående at videregive. Kommende fra nogen af ånds verdens, uendelig mange og mangeartede bevidstheder. Altid - udelukkende og direkte berettende, om JKF kontakt /indsigt /formåens virkeligheds verden.

Altid direkte og udelukkende beretter, om JKF livs virkelighed og erkendelser, her på jor.

Jens Kristian Frederiksen

JKF@LivsVejledning.dk

Hver bog er skabt /formet af,

​Skribent: Jens Kristian Frederiksen

Bogforlag: LivsVejledning

Redaktør: JKF

Tekst til-retter: JKF

Illustration: JKF

Opstilling: JKF

Foto /illustrering: JKF

Korrektur: På tekstens virkeligheds fremførendes præmisser, er ikke muligt, grundet helt nødvendige ånd /energi /frigørelse - i tekstens mangeartede fremførelse.

Hver enkelt bogs

mange sekvenser, er kommende igennem ånds budskab, til JKF, over tid, [ofte tagende mange år] skrevet som modtaget og erkendt, i processen. Altid omhandlende JKF egen gennemlevet, igennem Bevidstologiens - to vejs kommunikation, og herudfra beskrivende, hvor, hvordan, hvorledes, frigivet, brugs forstående, af den virkelighed, som JKF direkte har modtog - bogens sekvenser - herom.

Hver enkelt bog, tager altid udgang i JKF åndens bevidstheds, helt konkret virkelighed, for /til /om livet, som menneske på jordens, meget anderledes muligheder, end dengang - derude i rummet.

 

 Middelfartvej 71,  Baaring By,  5466 Asperup  |  Mob: +45 7670 9999  |  CVR: 29080852